Zaměstnání
 • Hledáme kolegu/kolegyni na pozici psycholožky/psychologa. Více zde inzerát.

Stáže

Na stáže přijímáme:

 • studentky a studenty VŠ nebo VOŠ, oborů sociální práce, sociálně právní, apod.

 • pracovnice a pracovníky státních i nestátních organizací, kteří se zajímají o téma DN

Momentálně stáže neposkytujeme z důvodu COVID opatrení, i přesto lze stáže domlouvat do budoucna

Stáže nabízíme:

 • jednorázové – konzultace k problematice domácího násilí,  v délce 1 – 3 hod. 

 • krátkodobé – dle dohody, 1 týden (5 dní) – 1 měsíc (2 dny v týdnu, tj. 8 dní), 6 hod. denně 

 • dlouhodobé – preferujeme stáže na celý semestr, obvykle 2 dny v týdnu, celkem 150 – 200 hod.

Stáže obsahují:

 • seznámení se s posláním a činností Intervenčního centra

 • seznámení se s činností jednotlivých pracovníků IC 

 • zapojení se do provozu IC (dle možností)

 • případná účast při konzultacích s klienty (dle možností)

Zájemce o dlouhodobou stáž prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu emailem.

 • na stáž v zimním semestru (od září či října) je potřebné se hlásit nejpozději v květnu.

 • na stáž v letním semestru (od ledna či února) je potřebné se hlásit nejpozději v říjnu.

Kontakt:

Mgr. Leona Roubalíková, sociální pracovnice

Telefon: 281 911 883, 734 510 292
Email: klara.cernohorska@csspraha.cz

Stáže a praxe v IC jsou dle příslušné vyhlášky Centra sociálních služeb Praha zpoplatněny. 

 • ceník praxí:

  • 1 den (max. 8 hodin):  100,- Kč/ hodina

  • krátkodobá - do 14 dnů: 70,- Kč/hodina

  • klouhodobá - nad 14 dnů: 50,- Kč/hodina

  • konzultace za účelem zpracování diplomových aj.: 200,- Kč/každá započatá hodina

 

 • ceník exkurzí:                                              

  •  školy zaměřené na sociální práci zdarma

  • ostatní do 10 osob 500,- /skupina

  • ostatní nad 10 osob 1000,- /skupina

Výjimku tvoří výměnné stáže, kdy pracovník IC vykoná stáž na pracovišti, které vyšle svého pracovníka do IC, a dále dlouhodobé stáže (celý semestr) studentů z VŠ a VOŠ, které mají s Centrem sociálních služeb Praha uzavřenou dohodu. Takové stáže je možno vykonat i bezplatně. Informace k případnému uzavření dohody lze získat u Kláry Černohorské, DiS.