Průběh spolupráce - terapie

Jak se k nám dítě dostane

  • Dítě může do terapie vstoupit prostřednictvím zákonného zástupce (zpravidla se jedná o nenásilného rodiče) nebo je rodiči terapie pro dítě doporučena (OSPOD či soudem atp.).

 

 

Práce s rodinným systémem

  • Dítě vnímáme v kontextu celého rodinného systému, nepracujeme s ním izolovaně bez spoluúčasti rodičů. Nezbytná je spoluúčast nenásilného rodiče, násilný rodič má možnost terapeutické práce v programu Viola.

  • Zákonný zástupce absolvuje nejprve individuální schůzku se sociálním pracovníkem / pracovnicí za účelem screeningu rodinné situace se zaměřením na zmapování a získání maxima relevantních informací.

  • Dalším krokem je schůzka zákonného zástupce s dětským psychologem, při níž dojde ke zformulování zakázky rodiče a získání anamnestických dat.

 

 

Práce s dítětem

  • Nejdříve proběhnou 3 – 4 individuální setkání dítěte s dětským psychologem / psycholožkou. Jejich cílem je ošetřit bezprostřední situaci a emoce dítěte a minimalizovat vznik či rozvoj psychických obtíží a vyhodnotit stav a potřeby dítěte.

  • Pokud stav a potřeby dítěte nevyžadují individuální terapii, je spolupráce s dítětem ukončena, v opačném případě v individuální spolupráci s dítětem pokračujeme. V obou případech může být nabídnuta také individuální podpora rodiči (zvládání chování dítěte, rozvoj a podpora rodičovských kompetencí apod.).