• Intervenční centrum

O intervenčním centru

Aktualizováno: 6. 3. 2018
Intervenční centrum (IC) je službou sociální prevence tak, jak ji definuje zákon o sociálních službách. Naší cílovou skupinou jsou ženy a muži ohroženi domácím násilím a svoji pozornost věnujeme i práci s původci násilí.


Oproti jiným službám, které pracují s tématem domácího násilí, máme určité specifické postavení. Jsme spjati se zákonem na ochranu před domácím násilím, který je v ČR účinný od 1. 1. 2007. Tento zákon zefektivnil a prohloubil pomoc těm, kteří jsou ohrožení násilím ze strany svých blízkých. Jeho součástí je i to, že v případech, kdy policie situaci v rodině vyhodnotí jako bezprostředně ohrožující, může násilnou osobu vykázat ze společného obydlí.


Tam začíná naše „výjimečná“ role. Policie nám zašle informaci o vykázání a my do 48 hodin kontaktujeme ohroženou osobu a nabízíme jí pomoc a podporu. Je to jediná situace, ve které my sami iniciujeme kontakt a nečekáme, až nás zájemce o naši pomoc osloví. Ve všech ostatních případech se na nás zájemci o pomoc obracejí samostatně, stejně jako na jiné obdobné služby.


Zároveň jsme koordinátory interdisciplinární spolupráce mezi Policií ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími institucemi zapojenými v systému ochrany před domácím násilím na území hl. města Prahy.


A VIOLA?


Program Viola je aktivitou Intervenčního centra, prostřednictvím které IC nabízí psychologickou pomoc a podporu těm, kteří mají konfliktní vztahy se svými blízkými. Program funguje od 1. 4. 2009 a byl prvním veřejně deklarovaným programem v ČR svého druhu. Byl vytvořen s vizí, že boj proti domácímu násilí nemůže být úplný bez toho, aby se odborně pracovalo i s těmi, kteří se takového násilí dopouštějí. Program Viola vnímáme jako jeden z kroků vedoucích k vyšší ochraně obětí domácího násilí a jako účinnou prevenci dalšího vztahového násilí.


90 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše