• Intervenční centrum

Kdo v Intervenčním centru pracujeNašim klientům nabízíme sociální a právní poradenství a psychologickou podporu a terapii. Zkušenosti ukázaly, že pro úspěšné řešení domácího násilí je nezbytné skloubit pomoc více profesí. V Intervenčním centru proto máme multioborový tým složený ze sociálních pracovníků, psychologů a právníků. Na každém případu tak pracuje „minitým“ složený ze zástupců z každé profese, abychom zajistili komplexní a efektivní pomoc. Tento přístup používáme od samotného začátku spolupráce – již na první schůzce je kromě sociálního pracovníka přítomen i psycholog, případně právník.

Sociální pracovníci


Sociální pracovníci jsou u nás těmi, se kterými se klienti dostávají do kontaktu nejdříve. Jejich klíčovou prací je vyhodnocení situace a potřeb. Jsou průvodci klienta v celém průběhu poskytování pomoci. Společně s klienty vytvářejí individuální a bezpečnostní plány, pomáhají v orientaci v právech a možnostech, připravují návrhy k soudu. Fungují jako doprovod a podpora. V současné době v týmu Intervenčního centra působí dvě sociální pracovnice a jeden sociální pracovník.


Právníci


Právníci pomáhají při řešení všech právních otázek souvisejících s domácím násilím a další ochranou, připravují na jednání u soudu nebo výslechu na policii, věnují se návrhům a podáním k soudu. Rovněž mohou klientky a klienty na jednání doprovodit a poskytnout podporu. Tým Intervenčního centra aktuálně podporují dvě právničky.


Psychologové


Místo psychologů je jak při poskytování krizové intervence, tak i při dlouhodobější psychologické podpoře a poradenství. S vědomím náročnosti životní situace, ve které se naše klienti nacházejí, je motivujeme k tomu, aby pomoc psychologů využívali alespoň v počáteční fázi řešení situace. Psychologové podporují, pomáhají vyrovnat se s krizí a následnými dopady, motivují a dodávají naději. Nyní klienti Intervenčního centra mohou využívat služeb tří psycholožek a jednoho psychologa.


231 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše