• Intervenční centrum

Kdo jsou klienti Intervenčního centraNestává se často, aby k nám přicházeli ženy či muži pevně rozhodnuti situaci řešit, bez jakýchkoliv pochyb či váhání, stojící si za svým rozhodnutím. Spíše se potýkají se spoustou vnitřních výčitek, pocitů nejistoty a selhání. Bývají osamělí, s nízkým pocitem vlastní hodnoty. Je pro ně těžké určit si hranici toho, kam až jsou ochotni ve vztahu zajít a co vše jsou schopni snášet. Ve vztahu je často drží víra, že je ten druhý vlastně má rád, naděje, že „se to zlepší“. A taky ekonomická závislost, strach z nejisté budoucnosti.


Žijí dlouhodobě v situaci, kdy jim násilný partner či partnerka určuje mantinely, říká jim, jací jsou, co si zaslouží či nezaslouží, limituje je psychicky i fyzicky. Jejich obtížná životní situace k obdobnému chování může svádět i nás. K tomu, abychom, byť v dobrém, určovali a řídili jejich život místo násilného partnera.


Naše zkušenost je, že nic takového nepotřebují. Nejsou jen slabí a nejistí, jsou schopní fungovat v nesmírně obtížných životních situacích. Navzdory tomu, že doma čelí násilí, zvládají náročná povolání, pečují o děti, často jen na nich závisí, jestli budou v rodině nějaké peníze.


Pomáháme jim, aby se naučili dívat se na sebe svýma očima, nikoliv očima svých partnerů a partnerek, aby porozuměli hranicím svým i ostatních a převzali kontrolu nad svým životem.

Pracujeme s nimi na tom, aby zpracovali a uzavřeli minulost a posunuli se dál. Nedíváme se na ně jako na oběti, ale jako na ty, kteří násilí přežili.

129 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše