Viola 

Pro muže a ženy, kteří mají konfliktní vztahy s blízkými

Program Viola vznikl s cílem pracovat přímo s konflikty a násilím. Jeho smyslem je nahradit agresivní a destruktivní způsoby fungování v blízkých vztazích nekonfliktními vztahovými a komunikačními vzorci.

Program je určen pro Vás, pokud

  • máte v důsledku svého chování problémy a konflikty v blízkých vztazích

  • máte obavy, že Vaše chování zraňuje Vaše blízké

  • máte pocit, že jste ovládáni svými emocemi, hněvem a vztekem

  • chcete změnu, ale nevíte si sami rady

  • byli jste v důsledku svého chování vykázáni

  • máte nařízenou účast v programu na zvládání agrese a násilí

Můžeme Vám pomoci

  • porozumět příčinám stávající situace a nalézt řešení

  • ovládnout praktické postupy a techniky, jak zvládat své emoce a kontrolovat své chování

Individuální poradenství a terapie

 

Individuální spolupráce umožňuje důvěrnou a účinnou práci na důležitých osobních a životních tématech, přináší sebepoznání a změnu.

Skupina pro zvládání hněvu 

 

Sebezkušenostní skupina umožňuje společnou práci s lidmi, kteří se potýkají s podobnými tématy. Přijímáme nové členy.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROGRAMU VIOLA

 

1. vztah a kontakt

 

Základem jakékoli smysluplné spolupráce je navázání upřímného kontaktu a komunikace, které otevírají cestu ke změně.

 

2. odmítnutí násilí a přijetí odpovědnosti

 

Vítáme každého, kdo se rozhodne s námi spolupracovat a změnit sám sebe, ale vždy si stojíme za tím, že násilí a agrese je něco, co do mezilidských vztahů za žádných okolností nepatří, a že jsme vždy odpovědní za své vlastní chování.

 

3. sebekontrola

 

Základem práce je rozvoj schopnosti vědomě a účinně ovládat své chování. Např. osvojováním si praktických technik, jak ovládat své emoce a jak je ventilovat zdravě a účinně, jak snižovat vnitřní napětí, jak předcházet násilí, a jak smysluplně komunikovat s druhými.

 

4. sebepoznání

 

Velmi důležité je i hlubší sebepoznání, pochopení svého osobního vývoje v širších souvislostech, porozumění kořenům současné situace. Přijetí vlastního životního příběhu v jeho složitosti, i přijetí odpovědnosti za jeho další pokračování.

 

5. rozvíjení pozitiv

 

V neposlední řadě je samozřejmě nezastupitelná i podpora pozitivních stránek osobnosti. Tedy zaměřit se nejen na to, co se nedaří, ale především na to, co se daří. Rozvíjet zdravé rysy osobnosti a dovolit jim přirozeně růst.

Omlouváme se, aktuálně z kapacitních důvodů skupiny nenabízíme. Pro více informací a možnosti pomoci nás neváhejte kontaktovat

Jsme zkušení v kontaktu s lidmi, kteří s podobnou spoluprací nemají zkušenosti.

 

Pokud Vás program zaujal, neváhejte nás kontaktovat a rádi Vám vysvětlíme vše potřebné.

 

Změna čeká na Váš odvážný krok.

 

Kontakt:

Intervenční centrum Praha, Chelčického 39, Praha 3

Mgr. Martina Denemarková martina.denemarkova@csspraha.cz

773 666 784, 281 911 883