Násilí na dětech

bear-1272800_1280.jpg

Každé dítě, které je přítomné v rodině, kde dochází k domácímu násilí, je domácím násilím silně zasaženo. Děti jsou přítomny v rodinách téměř u 80 % případů po vykázání násilné osoby ze společného obydlí a téměř u 60 % případů, kdy se na nás ohrožené osoby obrátí samy. 

Ať už jako svědci, tak i přímé oběti násilí se děti často mohou stylizovat do rolí ochránců nenásilného rodiče, přebírat zodpovědnost za celou rodinnou situaci, ale také nevhodné výchovné vzorce. Toto všechno může poškodit jejich zdravý vývoj a formování osobnosti.

Včasná a intenzivní pomoc dětem z rodin, kde dochází k domácímu násilí, je dle nás zásadní pro zmírnění dopadů domácího násilí na dětech. V intervenčním centru pracujeme s celým rodinným systémem, kdy předním zájmem je zdravý vývoj dítěte.