Kontakt s dítětem po vykázání

V situacích po vykázání nabízíme jednorázovou schůzku s dítětem za účelem screeningu stavu dítěte a poskytnutí dítěti podstatných a srozumitelných informací, které vedou ke zklidnění a zčitelnění rodinné situace.

S dítětem věku přiměřeným způsobem hovoříme o stávající situaci, o jeho pocitech, právech, a o tom, co se bude dít a jaký vliv to má na jeho život.

Závěry setkání pak konzultujeme se zákonným zástupcem, kdy mu předáváme doporučení ohledně psychické péče o dítě, informace o tom, jak o domácím násilí s dítětem dále hovořit a jak minimalizovat negativní dopady rodinné situace na dítě.

michelangelo-71282_1280.jpg