Viola

Individuální poradenství a terapie

Poradenství a terapie umožňuje vysoce důvěrnou a bezpečnou práci na důležitých osobních a životních tématech.

Dialog

Základním nástrojem poradenství a terapie je přirozený lidský dialog. 

 

Cílem sezení je porozumět vlastnímu prožívání a chování, a zvýšit sebekontrolu v náročných životních situacích.  V situacích, které v nás vyvolávají silné a nepříjemné emoce, konflikty ve vztazích, závislosti nebo dokonce tělesné symptomy.

 

Pochopení a uvědomění pomáhá předcházet budoucím problémům, žít svobodnější a odpovědnější život, a cítit se klidnější a spokojenější jako jedinec i ve vztazích s druhými. 

 

Terapeut vytváří prostor a podmínky pro tento životní rozvoj a podporuje klienty a klientky v jejich snaze o dosažení změny.

Obsah spolupráce

Vlastní obsah spolupráce je vysoce individuální podle konkrétní situace a osobnosti, některá témata se však opakují.

 

Často mluvíme např. o tom, jak fungují lidské emoce, kde násilí koření, proč nás hněv tak snadno ovládá, a jak naopak ovládnout hněv. Zkoumáte širší souvislosti problému, ať v minulých událostech nebo v současném nastavení situace. Učíte se své emoce uvolňovat zdravě a účinně, snižovat vnitřní napětí, pracovat se svou energií a používat ji smysluplně. Dostáváte užitečné tipy, jak zvládat konfliktní a krizové situace. Učíte se komunikovat s druhými, řešit rozpory nenásilně, sdělovat své potřeby a přání a zároveň respektovat potřeby a limity druhých. V chráněném prostoru můžete sdílet své těžkosti a hledat nové životní cesty.

 

Vedle zájmu o osobní příběh a pocity každého klienta je vždy přítomen i nárok ze strany terapeuta na postupné odstranění agresivního, kontrolujícího a násilného chování, který je stálým horizontem společné práce. 

Průběh spolupráce

Frekvence a doba setkávání závisí na individuální domluvě a kontextu.