Domácí násilí

Domácí násilí je násilí mezi blízkými osobami. Nejde o vzájemné napadání, ale opakované a stupňující se útoky jedné osoby vůči další osobě nebo osobám (manželce, manželovi, partnerovi, sourozenci, dítěti, vnoučeti, rodiči, prarodiči). Násilí může být fyzické, psychické, sexuální, ekonomické nebo sociální povahy.

Fyzické násilí

Fackování, bití rukou, pěstí nebo předměty, kopání do těla, tlučení hlavou, rdoušení a škrcení, tahání za vlasy nebo trhání vlasů, házení předmětů po ohrožené osobě ad.

Psychické násilí

 Vulgární nadávky, výhružná gesta, zastrašování, ničení věcí, předvádění zbraní, ubližování jiným v přítomnosti ohrožené osoby. Napadání kvůli maličkostem, urážení, ponižování, snižování sebedůvěry, zesměšňování, vyvolání pocitů viny, zpochybňování duševního zdraví, zlehčování obav, přehlížení přání a potřeb, nucení k poslušnosti. Vydírání, vyhrožování sebevraždou nebo institucionálními postihy, citové vydírání přes děti nebo vnoučata. 

 Sexuální násilí

Vynucování sexuálního styku násilím nebo psychickým nátlakem, nucení k sexuálním praktikám, které jsou druhému nepříjemné.

 Sociální násilí

Zvýšená kontrola všeho, co ohrožená osoba dělá (kam jde, s kým mluví, co říká, kdy se vrátí). Omezování kontaktů ohrožené osoby s její původní rodinou, přáteli, kolegy. Omezování samostatnosti a možnosti rozhodovat sama/sám o sobě.

Ekonomické násilí

Omezování přístupu k vlastnímu výdělku, odevzdávání peněz, zvýšená kontrola financí. Znemožňování nástupu do zaměstnání, zamezování vzdělání a zvyšování kvalifikace. Ničení majetku.

Stalking - nebezpečné pronásledování

Stalking zahrnuje fyzické sledování, vyčkávání před domovem nebo zaměstnáním, nechtěné kontakty (volání, sms, zprávy na sociálních sítích, dopisy), sledování aktivit ohrožené osoby a sbírání informací o ní, nevhodné oslovování jejích příbuzných, přátel, kolegů, nebo dokonce otevřené vyhrožování (pomluvami, ublížením, zabitím).