Naše služby

Intervenční centrum poskytuje služby všem osobám ohroženým domácím násilím, ženám, mužům a dětem (bez omezení věku). V případě nezletilých dětí kontaktujeme zákonného zástupce – ohroženou osobu a/nebo OSPOD. Dále viz níže v části Komu jsou naše služby určeny.

Poskytujeme telefonické a osobní konzultace. Na osobní schůzku je nejlepší se předem objednat telefonicky nebo po mailu. V provozních hodinách je možné přijít i bez objednání, ale v závislosti na vytíženosti centra nemůžeme vždy zaručit plnohodnotnou konzultaci okamžitě.

Naše služby jsou bezplatné a diskrétní. V případě potřeby lze vystupovat anonymně.

Sociálně-právní poradenství

 • tvorba bezpečnostního plánu 

 • hledání možností řešení životní situace

 • pomoc při jednání s policií a úřady

 • pomoc při orientaci v sociálních dávkách

 • zprostředkování návazných služeb (např. azylové bydlení)

 • doprovod a podpora při soudních jednáních

Právní poradenství

 • pomoc při sepsání návrhu na vydání předběžného opatření o prodloužení doby vykázání

 • řešení rozvodu - pomoc s přípravou žádosti a návrhu na úpravu poměrů k dětem ...

 • řešení společného bydlení - objasnění norem a možností, pomoc s žalobou na vyklizení ...

 • podání trestního oznámení - vysvětlení postupu, pomoc s přípravou podání ...

 • příprava na soudní jednání

Psychologická podpora

 • krizová intervence  

 • psychologické poradenství a terapie lidem zasaženým domácím násilím i lidem, kteří se násilí dopouští

 • podpůrná socioterapeutická skupina

Komu jsou naše služby určeny

Sociálně-právní a právní poradenství

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • osoby ohrožené domácím násilím po policejním vykázání podle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., o PČR z kraje hlavního města Praha

 • osoby ohrožené domácím násilím bez policejního vykázání

 • osoby starší 16 let (mohou využít zákonné ochrany dle § 403 zákona č. 292/2013 Sb.z., v platném znění, o zvláštních řízeních soudních)

 • v případě nezletilých osob do 16 ohrožených domácím násilím po vykázání podle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., o PČR z kraje hlavního města Praha jenom zastoupení osobou, která má za uživatele právní odpovědnost nebo pracovníkem/pracovnicí OSPOD/

 • uživatelé, kteří byli v minulosti ohroženi domácím násilím a potřebují řešit jeho následky

 • blízcí osob ohrožených domácím násilím, kteří pro ně hledají pomoc

DO CÍLOVÉ SKUPINY NESPADAJÍ:

 • osoby, které jsou původci domácího násilí

 • osoby, které jsou policejně vykázané podle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., o PČR z kraje hlavního města Praha

 • páry u nichž dochází k vzájemnému násilí

 • osoby, které potřebují řešit výhradně majetkoprávní situaci

 

Psychologické poradenství a terapie

Sociálně-terapeutické činnosti

 • osoby ohrožené domácím násilím po policejním vykázání podle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., o PČR z kraje hlavního města Praha

 • osoby ohrožené domácím násilím bez policejního vykázání

 • uživatelé, kteří byli v minulosti ohroženi domácím násilím a potřebují řešit jeho následky

 • osoby, které se dopouštějí ve vztazích násilného chování po vykázání podle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., o PČR z kraje hlavního města Praha

 • osoby, které se ve vztazích dopouštějí násilného chování bez vykázání

DO CÍLOVÉ SKUPINY NESPADAJÍ:

 • jednotlivci a páry, kteří řeší psychické obtíže a životní krize nesouvisející s domácím násilím

V jakých situacích služby nemůžeme poskytnout

1.   akutní intoxikace alkoholem či jinou návykovou látkou

2.   agresivní chování a projevy

3.   projevy psychiatrického onemocnění, které zabraňuje čerpání služby