Cíle pomoci dětem

  • V návaznosti na vykázání, či jinou formu zákazu kontaktu s druhým rodičem, zprostředkovat dítěti informace o jeho právech, věku přiměřeně ho informovat o stávající situaci a o tom, co se děje

  • Umožnit dítěti sdílet zkušenosti s prožitým násilím

  • Pomoci dítěti zpracovat zkušenost s prožitým násilím

  • Zabránit traumatizaci v návaznosti na násilí v rodině

  • Pomoci rodičům znovu nabýt či podpořit jejich rodičovské kompetence v návaznosti na násilí, kterému byl rodinný systém vystaven

  • Zprostředkovat rodičům náhled na situaci jejich dítěte, zpracovat s nimi jejich rodičovskou zkušenost a podpořit zdravé vztahy mezi rodičem a dítětem.

​​

© 2017 Intervenční centrum, CSSP

Chelčického 39, Praha 3 - Žižkov

281 911 883, 734 510 292      icpraha@csspraha.cz